Aduan Integriti
Unit Integriti, Kementerian Pertahanan Malaysia

ADUAN INTEGRITI


Maklumat peribadi dan aduan integriti yang anda laporkan akan dilindungi dan dirahsiakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)

Sila Pastikan Maklumat Aduan yang diisi adalah tepat dan jelas.MAKLUMAT PENGADU

Awam Tentera

MAKLUMAT ADUAN

Awam Tentera